бърже

вж. бързо
* * *
вж. бързо

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • бърже — (2*) сравн. степ. Быстрее: а посли противу к намъ ать мы борже поидемъ. ЛИ ок. 1425, 157 (1151); а поиди борже. Там же, 257 (1229) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бърже — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар.… …   Български синонимен речник

  • скоро — нар. бързо, бърже, на бърза ръка, надве натри нар. тутакси, веднага, час по скоро, незабавно, немедлено, без бавене, спешно нар. наскоро, недавна, преди малко, неотдавна нар. живо, набързо нар. след малко, по после, по късно …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.